กำหนดการ

รายละเอียด
วัน เดือน ปี
เปิดรับสมัคร
วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 ถึง วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม 2560
Campus Tour 1
วันเสาร์ที่ 15 และวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2559
Campus Tour 2
วันเสาร์ที่ 28 และวันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม 2560
สอบข้อเขียน
วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลสอบข้อเขียน
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
สอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 24 วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560
ประกาศผลผู้ได้รับทุน
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560